OSTEOPATI-FYSIOTERAPI OG TRÆNING

v. Helen Mathiesen

Hvad er osteopati?
Osteopati kaldes manuel medicin, idet en osteopatisk behandling alene sker ved brug af hænder. Osteopati bruges til at stille diagnoser og behandler smerter og fjerner de låsninger, der generer din krop, nedsætter din bevægelighed eller begrænser dine udfoldelses muligheder.
I Osteopatisk klinik bruges der behandlingsmetoder, der forbedrer kredsløbet i kroppen, hvilket fremmer helbredelsen.
Ved at forbedre nærrings- og ilttilførslen, fjernes affaldstofferne i musklerne, leddene eller nerverne.

Osteopatisk behandling

Osteopati er en videnskabelig helhedsmetode, der ved hjælp af tryk og træk samt blide manipulationer, løsner led og øger blodgennemstrømningen til bl.a. muskler og bindevævshinder i kroppen. Osteopatien har specialiseret sig i, at se på hvordan forskellige dele af kroppens muskler, led, knogler, bindevæv, organer m.m. påvirker hinanden.

Osteopati er effektiv ved både akutte problemer og ved skader eller gener opstået gennem længere tid. Ved at betragte og behandle hele kroppen og ved at arbejde sig ind på de dybereliggende årsager til symptomerne, opstår der oftest hurtige og holdbare resultater.

Akupunktur kan være en del af smertebehandlingen.

I en osteopatisk behandling, bliver du grundigt undersøgt (60 min.) for herigennem at finde årsagen til dine problemer. Ofte skyldes problemerne en kædereaktion fra et helt andet sted på kroppen, end der hvor smerterne sidder. Derfor undersøger man hele kroppen og ikke kun dele af den.

Afhængig af dit problem strækker et behandlingsforløb sig som regel over 5-8 gange med opfølgende øvelser og vejledning.

Behandlingsmetoderne er blide, uden smerte og effektive til både voksne og børn.

Behandlings eksempler

Cranie-sacral behandling bindevævsstrækManipulationMuskel-energi-teknik
Cranie-sacral Bindevævsstræk Manipulation Muskel-energi-teknik (MET)